You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
 

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
 

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พ.ต.อ.เติมรัศมิ์  จินดาวัฒน์  ผกก.สภ.ท่าเรือ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าเรือ ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนละประชาชน  

อ่านเพิ่มเติม